Giới thiệu

Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Filmtools
Cung cấp Thiết bị, giải pháp của các Hãng Blackmagic Design, Grass Valley, Sound Devices, Tangent, Adobe, Sony...Xây dựng hệ thống Studio, Live Production 4K, Video Editing and Color Correction Systems
 
 
TOP